Wysocki - Kancelaria Prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Wysocki Siedziba główna: ul. Bukowa 7, Połczyno, 84-100 Puck Oddział: ul. Wały Piastowskie 1, lok. 511B, 80-855 Gdańsk Kontakt: 503-969-209
 • Uczciwe zasady współpracy
 • Profesjonalna pomoc prawna
 • Przejrzystość działań
 • Wygodny kontakt

Kancelaria

JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

Szczerze wierzę w to, że zdobyte zaufanie procentuje w przyszłości dlatego też ustalam uczciwe zasady współpracy biorąc przy tym pod uwagę oszczędność Twojego czasu i pieniędzy. Zależy mi na tym aby moje rozwiązania były dla Ciebie korzystne nawet jeżeli będzie to oznaczać odradzenie niektórych działań.

TWÓJ PROBLEM TO MÓJ PROBLEM

Będę zajmować się twoją sprawą osobiście od samego jej początku do końca. W mojej Kancelarii każdy Klient jest najważniejszy i zasługuje na pomoc prawną na najwyższym poziomie. Podchodzę do spraw ambicjonalnie i zależy mi na ich pozytywnym zakończeniu tak samo jak Tobie.

PRZEMYŚLANY WYBÓR KLUCZEM DO POZYTYWNYCH EFEKTÓW

W życiu ważnym jest aby podejmować przemyślane decyzje. Dlatego będę starał się przedstawić możliwe warianty rozwiązania twojego problemu i pomóc wybrać najlepszy z nich. Ocenię też ryzyko i szansę na powodzenie, tak abyś mógł sam zdecydować czy dane rozwiązanie jest dla Ciebie najkorzystniejsze.

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną z przekroju wszelkich dziedzin prawa zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym. Świadczę usługi prawne w zakresie:

 • zastępstwa przed sądami, organami administracji publicznej, innymi instytucjami
 • sporządzania pism procesowych, umów, kontraktów handlowych
 • porozumień, uchwał, regulaminów
 • udzielania porad prawnych i konsultacji, przygotowywania analiz i opinii prawnych
 • wsparcia w negocjacjach i mediacji
 • prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców.

Specjalizacja

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, autocasco oraz pozostałych umów ubezpieczenia. Prowadzenie spraw dot. szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie ciała, krzywda), szkód związanych z wypadkami komunikacyjnymi, szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz czynów niedozwolonych.

Nieruchomości

Całościowa obsługa prawna w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzenie spraw dotyczących obrotu lokalami, stwierdzonych wad nieruchomości, ochrony praw członków wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni, zniesienia współwłasności nieruchomości, służebności gruntowych i przesyłu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, robót budowlanych, zmiany przeznaczenia lokalu lub gruntu.

Spedycja i Logistyka

Kompleksowa obsługa podmiotów branży spedycyjnej, logistycznej i transportowej. Rozwiązania prawne w zakresie usług spedycji morskiej, lotniczej i kolejowej oraz transportu samochodowego. Doradztwo prawne w zakresie transportu ładunków niebezpiecznych (ADR) i ponadnormatywnych. Pomoc prawna w sprawach reklamacyjnych, celnych czy ubezpieczenia towaru.

Wierzytelności i Gospodarcze

Prowadzenie spraw o zapłatę wierzytelności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezpodstawnego wzbogacenia i ich windykacja w postępowaniu egzekucyjnym. Obsługa prawna bieżącej działalności spółek i jednoosobowych przedsiębiorców. Zakładanie nowych podmiotów, uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i koncesji, prowadzenie procesów przekształcenia oraz likwidacji, przygotowywanie umów, regulaminów, uchwał, rejestrowanie zmian w stosownych rejestrach.

Pracy i Ubezpieczeń społecznych

Prowadzenie spraw o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy, zakazu konkurencji, formułowanie i negocjowanie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych. Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentacja procesowa w sprawach o rentę, emeryturę, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński.

Spadkowe

Obsługa prawna i prowadzenie spraw z całego zakresu prawa spadkowego tj. prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku, ustalenie bezskuteczności wydziedziczenia, zachowek, pozasądowy podział majątku spadkowego.

Rodzinne

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach rodzinnych: o rozwód, podział majątku wspólnego, o ustalenie kontaktu z dzieckiem, przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych (w stosunkach rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, między byłymi małżonkami), zniesienie wspólności ustawowej (intercyza), unieważnienie małżeństwa, podział majątku byłych konkubentów.

Karne

Obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym, reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny), reprezentowanie osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy), obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu mojej pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia dokonam analizy twojego problemu, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia twoich wydatków związanych ze sprawą. Jedną z zasad funkcjonowania mojej Kancelarii jest przejrzystość działań, w tym także w kwestii wynagrodzenia. Dbam o to by wszelkie ustalenia finansowe były jasne i zrozumiałe tak aby uniknąć zaskoczenia w nieprzyjemny sposób.

Przy ustalaniu wynagrodzenia kieruję się zasadą elastyczności, która przejawia się w dostosowaniu płatności za usługę do potrzeb i możliwości finansowych Klienta. Odszedłem całkowicie od ustalania honorarium w oparciu o stawki godzinowe. Moje wynagrodzenie zależne jest od formy współpracy, którą obierzesz – indywidualna sprawa albo stała współpraca:

Indywidualna sprawa

Rozwiązanie to polecam dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które mają pojedynczy problem lub niewielką ilość spraw wymagających pomocy prawnej. Przy tej formie współpracy ustalam jedną stawkę ryczałtową za poprowadzenie sprawy, poradę prawną, czy inną wymagającą wiedzy prawniczej czynność - jest to dla Ciebie korzystne gdyż z góry wiesz ile zapłacisz. W zależności od wariantu jaki wybierzesz możemy ustalić również stawkę za pojedynczą rozprawę sądową lub premię za korzystny finał sprawy. O zaletach poszczególnych rozwiązań możesz dowiedzieć się telefonicznie lub mailowo.

 • Stawka ryczałtowa
 • Stawka ryczałtowa
  +
  Premia za wygraną
 • Stawka ryczałtowa
  +
  Stawka za rozprawę
  +
  Stawka za wygraną

Stała współpraca

Rozwiązanie to polecam dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które mają dużą ilość spraw wymagających pomocy prawnej lub są zainteresowane zleceniem obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa. Przy tej formie współpracy ustalam stałą miesięczną stawkę za prowadzenie twoich spraw- jest to dla Ciebie korzystne gdyż bez względu na ilość i charakter spraw zawsze płacisz tyle samo. W zależności od wariantu jaki wybierzesz możemy ustalić również stawkę za pojedynczą rozprawę sądową lub premię za korzystny finał sprawy. O zaletach poszczególnych rozwiązań możesz dowiedzieć się telefonicznie lub mailowo.

 • Stawka miesięczna
 • Stawka miesięczna
  +
  Stawka za wygraną
 • Stawka miesięczna
  +
  Stawka za rozprawę
  +
  Stawka za wygraną

Kontakt

Z uwagi na charakter mojej pracy wizyta osobista w Kancelarii możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu jej terminu. Mając na względzie dogodność kontaktu oraz pilność i wagę określonych problemów prawnych istnieje również możliwość ustalenia spotkania poza godzinami otwarcia Kancelarii jak i w dni wolne od pracy.

Poniżej znajduje się formularz kontaktowy gdzie można opisać w zwięzły sposób swój problem prawny. W miarę możliwości postaram się jak najszybciej udzielić bezpłatnej informacji czy jestem w stanie pomóc w tej sprawie i jaki będzie koszt usługi prawnej. Wszystkie przekazane informacje objęte są tajemnicą zawodową zgodnie z art. 3 ustawy o radcach prawnych.

DANE KONTAKTOWE

Kancelaria Radcy Prawnego
Robert Wysocki

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Bukowa 7, Połczyno
84-100 Puck

ODDZIAŁ

ul. Wały Piastowskie 1, lok. 511B
80-855 Gdańsk

tel. 503 969 209
biuro@rwkancelaria.pl

NIP: 588-203-80-87

Godziny pracy Kancelarii
Poniedziałek - Piątek 9.00 - 17.00

Formularz kontaktowy